2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis

Padėka už paramą

"Mažosios palangė" yra  dėkinga Anykščių rajono savivaldybei, kurios paramos dėka įsigijo reikalingos įrangos kūrybiniam darbui iš popieriaus ir kartono. Įsigytos giljotinos ir bigatoriaus pagalba  greičiau atliekami knygrišystės ir kartonažo darbai.


Projektas "Mažosios palangės" verslo plėtra įsigyjant reikalingą naują įrangą įgyvendintas pagal  priemonę Nr. 2.1.2.02. Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas.